Direct naar de inhoud

Thema: Waarden en Ethische dossiers

Waarden en ethische dossiers

De kracht van mensen

CD&V zet zich af tegen het individualisme. De ideologie van het individu klinkt mooi, maar is al te vaak de wet van de sterkste. En wie niet tot die sterksten behoort, staat er alleen voor. Alleen sterke gemeenschappen brengen sterke mensen voort. CD&V gelooft in de kracht van mensen die zich engageren en verantwoordelijkheid opnemen in gemeenschappen.

Wij ijveren voor een maatschappij waar samenhorigheid, respect en vertrouwen heerst. Er is nood aan evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen rechten en plichten. Er is nood aan waardering voor mensen die zich engageren, respect tonen voor de anderen en voor de spelregels van de samenleving. Velen aanvaarden terecht niet langer gedrag dat het samenleven van mensen ondermijnt.

Om echt vrij te zijn volstaat pure zelfbeschikking - waarbij elke mens alleen voor zichzelf uitmaakt welke keuzes hij maakt - niet. Men moet ook op elkaar kunnen rekenen. Alle mensen hebben een gemeenschap nodig waarin ze zich kunnen ontplooien, die hen beschermt als het moeilijk gaat, waarin men voor elkaar zorgt.

Actua rond Waarden en Ethische dossiers

Arrestatie Chinees kunstenaar Ai Weiwei: België wil dat EU reageert

Zondag werd Ai Weiwei, internationaal befaamd Chinees kunstenaar, politiek activist en medeondertekenaar van Charta 08, gearresteerd op de luchthaven van Peking. CD&V-senatrice Sabine de Bethune vindt de stijgende trend van arrestaties en mishandelingen van mensenrechtenactivisten in China erg verontrustend. In antwoord op haar actualiteitsvraag hierover vandaag in de Senaat antwoordde vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere het dossier op de voet te volgen. Ons land heeft gisteren samen met Nederland, Duitsland en Luxemburg mevrouw Ashton, EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid, gevraagd om in naam van de 27 EU-lidstaten tegen deze arrestatie te reageren en de Chinese autoriteiten om nadere uitleg te verzoeken. Lees meer…

datum: donderdag 7 april 2011 reacties: 1 mensen: Sabine de Bethune thema's: Waarden en Ethische dossiers beleidsniveau: Federaal

Ward Kennes : “Betrek gewesten actief in debat over financiering erediensten.”

Momenteel bespreekt de Kamer het rapport van de commissie van wijzen belast met ‘De hervorming van de wetgeving inzake erediensten en de niet-confessionele levens­beschouwelijke organisaties’. De federale overheid betaalt de pensioenen en wedden van de bedienaars van de erediensten. Maar dit zijn niet de enige bronnen van overheidsfinanciering. Een deel van de betoelaging speelt zich af op gewestelijk niveau Lees meer…

datum: donderdag 7 april 2011 reacties: 2 mensen: Ward Kennes thema's: Waarden en Ethische dossiers beleidsniveau: Vlaams

Parlement van Wereldreligies in 2014 in Brussel?

Bianca Debaets, Volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement, pleit ervoor om het Parlement van Wereldreligies naar Brussel te halen. Het Parlement van Wereldreligies is in 1893 in de Verenigde Staten gesticht. Het Parlement werd opgericht om harmonie te bevorderen tussen religieuze en spirituele gemeenschappen en om hun engagement met de wereld en met haar leidende instellingen te bevorderen. Lees meer…

datum: vrijdag 5 november 2010 reacties: 0 mensen: Bianca Debaets thema's: Waarden en Ethische dossiers beleidsniveau: Brussels

CD&V wil Gemengde Bijzondere Commissie "Seksueel Misbruik in een Gezagsrelatie"

Het rapport van de Commissie Adriaenssens heeft allen met verstomming geslagen. CD&V meent dat het rapport en de problematiek van seksueel misbruik in een gezagsrelatie, ook een parlementaire opvolging verdienen en noodzaken. Daarbij mogen wij ons niet enkel richten op het verleden en op wat daar fout gelopen is. Het is van belang dat wij in de eerste plaats initiatieven nemen naar de toekomst toe. Daarom ook wenst CD&V dat het onderzoek niet uitsluitend gevoerd wordt ten aanzien van het seksueel misbruik binnen de Kerk, maar uitgebreid wordt naar seksueel misbruik in élke gezagsrelatie. Lees meer…

datum: dinsdag 14 september 2010 reacties: 5 mensen: Wouter Beke thema's: Waarden en Ethische dossiers beleidsniveau: Federaal

Actie Scherpenheuvel

Wij willen dank zeggen aan al diegenen die hun engagement in onderwijs, ziekenzorg, jeugd- en bejaardenwerk enz. een zeer grote meerwaarde hebben betekend en nog betekenen en zo Vlaanderen mee hebben uitgebouwd tot wat het vandaag is: een open en verdraagzame samenleving, met veel ruimte voor individueel initiatief en grote solidariteit. Lees meer…

datum: dinsdag 20 juli 2010 mensen: Johan Sauwens, Jan Durnez, Cindy Franssen, Ward Kennes thema's: Waarden en Ethische dossiers beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Waarden en Ethische dossiers

Onze mensen met Waarden en Ethische dossiers als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be