Direct naar de inhoud

Thema: Welzijn, Zorg en Armoede

Welzijn, Zorg en Armoede

Een zorgzame samenleving

Bij ons telt elk mens. Ook diegene die niet mee kan door ziekte, ongeval of handicap. Deze mensen moeten zelf kunnen kiezen welke zorg ze willen. Daarom verdedigen wij het vrij initiatief. Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel meer initiatieven en organisaties begonnen ooit als geëngageerde inzet van en voor mensen. Het is aan de overheid om dat spontane initiatief te stimuleren en mogelijk te maken. Als mensen het opnemen voor andere mensen, moet de overheid dat ondersteunen. Pas als mensen in de kou staan omdat het initiatief van anderen uitblijft of ontoereikend is, moet de overheid tot actie overgaan.

Actua rond Welzijn, Zorg en Armoede

Senator Cindy Franssen vraagt aandacht voor armoede bij overheveling van bevoegdheden

Het federaal Jaarboek 2012 ‘Armoede in België’ bevestigt dat 15 procent van de Belgen onder de armoedegrens leeft. De armoedecijfers uit het eerste federaal Jaarboek Armoede kunnen ons niet verbazen. Ze bevestigen de trend en de cijfers uit het 20ste jaarboek van het Centrum Ongelijkheid, Armoede en Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS). Cindy Franssen : "Er is genoeg gemeten en geweten. De fase van planning ligt al lang achter ons: de actualisering en uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding dringt zich op. " Lees meer…

datum: vrijdag 13 januari 2012 reacties: 0 mensen: Cindy Franssen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Federaal

Minister Vandeurzen breidt buddywerking uit in heel Vlaanderen

Naar de film gaan, scrabbelen, wandelen of gewoon een gezellige koffieklets houden: voor ex-psychiatrische patiënten is het allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe welkom is dan het eenvoudige gezelschap van een maatje of ‘buddy’. Op dertien plaatsen in de vijf Vlaamse provincies en Brussel loopt een Buddyproject. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, breidt die projecten nu uit en bedt ze in in de werkingsgebieden van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Lees meer…

datum: woensdag 28 december 2011 reacties: 0 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

Vlaamse minister Vandeurzen versterkt de Bijzondere Jeugdzorg

Het aanbod van de bijzondere jeugdzorg, met name thuisbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen, breidt uit met 232 nieuwe plaatsen. Dat besliste Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

“In totaal kunnen 22 organisaties, gespreid over Vlaanderen en Brussel, vanaf 1 januari 2012 nieuwe begeleidingsmogelijkheden voor jongeren en hun gezinnen aanbieden. Zo stijgt de capaciteit met 64 kortdurende trajecten voor jongeren die zelfstandig gaan wonen en dus een eerste stap zetten naar autonomie”, zegt minister Vandeurzen. “Ook stijgt het aantal plaatsen thuisbegeleiding met 64”, vertelt de minister, “waardoor het snel inzetten van intensieve begeleiding aan huis verder wordt gestimuleerd”.

Daarnaast kunnen 9 organisaties hun bestaande aanbod reorganiseren naar meer vraaggestuurde en multifunctionele hulpverlening. Het gaat om voorzieningen die tot nu toe enkel of vooral residentiële hulp boden, en vanaf 2012 ook meer begeleiding in het gezin zelf kunnen geven. Hierdoor worden 104 extra plaatsen gecreëerd.

Deze initiatieven verlagen de druk op het residentiële aanbod en bieden meer mogelijkheden om gezinnen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te begeleiden. Lees meer…

datum: vrijdag 23 december 2011 reacties: 0 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

Jo Vandeurzen: “We moeten meer durven te praten over psychische problemen”

“Elke zelfdoding in Vlaanderen er één te veel,” meent Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, “maar de totale eliminatie van deze oorzaak van sterfte wegnemen is geen realistische ambitie. Aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement leggen we een nieuwe gezondheidsdoelstelling voor die 20% minder zelfdoding in Vlaanderen vooropstelt tegen 2020 in vergelijking met het jaar 2000.” Zowel voor mannen als voor vrouwen nam het aantal suïcides in de periode van 2000 tot 2009 met meer dan 8% af: voor mannen daalde het aantal suïcides in die tijdspanne met 13,2% en voor vrouwen met 11%. Ook het aantal pogingen tot zelfdoding nam in de periode 2000-2009 voor mannen en vrouwen af met respectievelijk 7,8% en 13,3%. Toch betekent dit nog altijd dat in Vlaanderen elke dag drie mensen sterven door zelfdoding. De gezondheidsdoelstelling – in 2010 8% minder zelfdodingen in vergelijking met het jaar 2000 - die gesteld werd op de eerste gezondheidsconferentie (2002) werd bereikt. Maar er is meer nodig. Dat ‘meer’ is klaar en minister Vandeurzen lichtte het vandaag toe tijdens de gezondheidsconferentie suïcidepreventie. Lees meer…

datum: zaterdag 17 december 2011 reacties: 1 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

Campagneplatform beeldvorming zorgsector in stroomversnelling

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft vandaag de vernieuwde website bekend gemaakt van de campagne die zorgberoepen promoot. “Onze inspanningen om meer kandidaten te vinden voor zorgberoepen laten niet af. Dat is ook broodnodig. We brengen de campagne nu, na de start in mei van dit jaar, in een stroomversnelling en breiden ze uit naar de sector welzijn en andere zorgberoepen. Later volgen nog meer stroomversnellingen.” De voorstelling gebeurde in aanwezigheid van Brussels minister Grouwels en ruim honderdvijftig vertegenwoordigers uit de sector die mee de campagne hebben verwezenlijkt. Lees meer…

datum: donderdag 1 december 2011 reacties: 1 mensen: Jo Vandeurzen thema's: Welzijn, Zorg en Armoede beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Welzijn, Zorg en Armoede

Onze mensen met Welzijn, Zorg en Armoede als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be