Direct naar de inhoud

Thema: Werk

Werk

Werk zorgt voor goed bestaan

Werk is de beste manier om een goed bestaan te garanderen. Werk beschermt tegen armoede en het is een bron van zelfontplooiing en sociaal contact. Hoe meer mensen er aan de slag zijn, hoe sterker onze sociale zekerheid voor de dag komt. Daarom is werken ook een verantwoordelijkheid voor al wie kan.

Actua rond Werk

Ervaringsbewijs slaat niet aan

Onze arbeidsmarkt droogt op en het aantal knelpuntvacatures piekt. We kunnen het ons niet veroorloven om mensen zonder diploma, maar met heel wat goede competenties, langs de zijlijn te laten staan. Daarom werd in 2006 het ervaringsbewijs gelanceerd. Met zo’n bewijs kunnen werknemers hun werkervaring verzilveren. Na een test worden de vaardigheden en de kennis van de betrokken werknemer in kaart gebracht en gecertificeerd.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): “Bedoeling is dat werkgevers op die manier makkelijker mensen vinden voor hun knelpuntvacatures. Anderzijds staan werkzoekenden en werknemers zonder diploma, maar met ervaring, sterker als ze solliciteren.” Lees meer…

datum: maandag 23 mei 2011 reacties: 0 mensen: Robrecht Bothuyne thema's: Werk beleidsniveau: Vlaams

Studentenarbeid: nieuwe regeling win-winsituatie voor alle betrokkenen

Zopas verleende het Kernkabinet zijn steun aan een nieuwe regeling voor jobstudenten. De wijziging komt er op voorstel van CD&V-senator Dirk Claes die het wetsvoorstel al in 2008 indiende. Na heel wat persoonlijke overtuigingskracht slaagde Claes er uiteindelijk in om ook de bevoegde Ministers Milquet en Onkelinx achter het voorstel te scharen. Dirk Claes is dan ook verheugd dat de regering het CD&V-voorstel quasi volledig zal uitvoeren.

Senator Dirk Claes: "Hiermee krijgen ondernemers, studenten en hun ouders voortaan een flexibel kader voor studentenarbeid tijdens onverwachte en drukke piek- en vakantiemomenten doorheen het jaar. Zowel de studenten als de werkgevers waren al lang vragende partij voor een dergelijke regeling. En reguliere werknemers krijgen nu de mogelijkheid om ook eens vrij te nemen tijdens de drukke dagen buiten de zomervakantie". Lees meer…

datum: maandag 18 april 2011 reacties: 0 mensen: Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Wouter Beke thema's: Werk beleidsniveau: Federaal

Werkzaamheidsgraad Brusselse 55-plussers hoogste van het land

De werkzaamheidsgraad bij 55-plussers is het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met 42,7% doet Brussel het bijna 7% beter dan Vlaanderen (35,8%) en 10% beter dan Wallonië (32,7%). Bovendien benadert Brussel hiermee het sterkst het Europese gemiddelde, dat op 46,4% ligt. Brigitte De Pauw, fractievoorzitter voor CD&V, wou het debat aangaan over de werkzaamheidsgraad van 55-plussers: “Het regeerakkoord legt terecht veel nadruk op de strijd tegen de jongerenwerkloosheid. We mogen echter de oudere werkzoekenden evenmin vergeten. Vaak hebben ze een schat aan werkervaring die we best niet verloren laten gaan.”

Lees meer…

datum: donderdag 3 februari 2011 reacties: 0 mensen: Brigitte De Pauw thema's: Werk beleidsniveau: Brussels

50-plussers steunen op de arbeidsmarkt

Vandaag bereikten de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners in het kader van VESOC een akkoord over de uitbreiding van de VDAB-aanpak 50+ naar oudere leeftijdsgroepen. De middelen worden hiervoor voorzien in het kader van het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP).

Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters, die voorzitter is van het VESOC-overleg, geven de Vlaamse Regering en de sociale partners met dit akkoord een sterk signaal: “De opleving van de conjunctuur is een goed moment om werk te maken van extra begeleiding voor oudere werkzoekenden. Dat werkgevers én werknemers hier achter staan kan enkel maar het draagvlak bij de bedrijven en bij de werkzoekenden nog meer versterken”.

Lees meer…

datum: vrijdag 14 januari 2011 reacties: 7 mensen: Kris Peeters thema's: Werk, Werkgelegenheid beleidsniveau: Vlaams

Samenwerkingsovereenkomst Vlaanderen - Internationale Arbeidsorganisatie hernieuwd

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Buitenlands beleid, heeft de Vlaamse Regering vandaag een samenwerkingsovereenkomst met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) goedgekeurd. Daarnaast heeft minister-president Peeters 900.000 euro voorzien voor het IAO-Trustfonds, dat activiteiten ondersteunt die focussen op de promotie van arbeids- en milieunormen enerzijds en het bevorderen van mechanismen van sociale dialoog anderzijds.

De IAO is een gespecialiseerde organisatie binnen de VN die regeringen, werkgevers en werknemers bijeenbrengt met als doel de sociale rechtvaardigheid te bevorderen en de arbeidsvoorwaarden overal ter wereld te verbeteren. De IAO geldt als dé autoriteit op supranationaal niveau inzake arbeidsnormen.

Lees meer…

datum: zaterdag 18 december 2010 reacties: 0 mensen: Kris Peeters thema's: Werk beleidsniveau: Vlaams

Alle actuele items rond Werk

Onze mensen met Werk als thema

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be