Direct naar de inhoud

Algemeen secretariaat

Voorzitter en ondervoorzitters

Diensten van de voorzitter

De voorzitter is de politieke leider van onze beweging. Uiteraard werken alle diensten voor hem, maar hij laat zich ook omringen door een persoonlijke staf.

Algemeen secretariaat

Het algemene secretariaat coördineert en structureert de interne werking van de partij. Het is het financiele en administratieve hart van onze beweging.

Onthaal

Op ons hoofdkwartier zorgt de dienst onthaal voor de opvang van bezoekers en voor de telefooncentrale.

Communicatie

Een politieke partij kan niet zonder een vlotte communicatie. Om onze ideeën en standpunten duidelijk hoor- en leesbaar over te brengen, staat een team communicatiemensen paraat. De communicatiedienst organiseert de externe communicatie en leidt de interne communicatie in de juiste banen, zorgt ervoor dat onze nationale CD&V-krant regelmatig in uw bus valt, bezorgt alle leden een maandelijks blad, houdt meerdere websites up to date en verleent grafische bijstand.

Beweging en vorming

De dienst beweging & vorming heeft een dubbel doel. Enerzijds zorgt ze voor een goede bewegingswerking op nationaal vlak en staat ze in voor de verschillende activiteiten en acties. Anderzijds stimuleert en ondersteunt ze onze provinciale, regionale en lokale werking. De bewegingscoördinatoren (zie provincies) in de regio's worden vanuit deze dienst aangestuurd. Dinamo, onze vormingsdienst (www.cdenv.be/dinamo) investeert in de kwaliteit van onze werking en ondersteunt onze vrijwilligers. Binnen de dienst beweging & vorming is ook de Vereniging van CD&V raadsleden actief, de partner voor onze lokale mandatarissen. Ook staat deze dienst is voor promo-materiaal. Via onze webwinkel (www.cdenv.be/webwinkel) kan je dit bestellen.

Ledenadministratie

Wens je actief deel te nemen aan onze beweging, dan staat onze deur open. Je kan lid worden of je lidmaatschap omzetten in een daadwerkelijk engagement voor de partij. U bent dan welkom op vergaderingen en congressen. U bepaalt mee wie voorzitter wordt op plaatselijk, regionaal en provinciaal vlak. U kan actief deelnemen aan de plaatselijke bestuursvergaderingen. Uw stem telt bij het samenstellen van onze kieslijsten op alle niveaus. Hoe meer leden, hoe meer ideeën en alternatieven, hoe meer inzet. Uw stem is onze kracht. Uw stem behoedt ons voor verstarring.

CEDER

Ceder is een zelfstandige wetenschappelijke instelling die optreedt als de studiedienst voor CD&V. Naast initiatieven in opdracht van de partij, werkt Ceder ook eigen thema's uit in verschillende publicaties.

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

© CD&V  —  Wetstraat 89, 1040 Brussel  —  tel: 02 238 38 11  —  info@cdenv.be